ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ 2020

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ

Για όσους έχουν επιλεγεί από τον ΟΑΕΔ για εργασία με την προκήρυξη 4/2020 στους φορείς της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, θα πρέπει να συμπληρώσουν την παρακάτω φόρμα και να επισυνάψουν τα απαραίτητα έγγραφα.

Για την αποφυγή διάδοσης του covid 19, η υποβολή θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά. 

Τα έγγραφα να πρέπει να υποβάλλονται σε ευκρινή αντίγραφα.

Υπεύθυνος επικοινωνίας και διαδικασίας : π. Ιωάννης Περιστερίδης 

Σε περίπτωση ανάγκης  : Τηλ. 2310515991 και email : manager@estiapapageorgiou.gr  

Στα δικαιολογητικά ανεβάζετε όσα είναι απαραίτητα από την προκήρυξη.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, υπάρχουν στα παρακάτω αρχεία: 

Τα έντυπα που θα συμπληρωθούν και θα αποσταλούν είναι τα παρακάτω :