ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Η Μονάδα Φροντίδας ηλικιωμένων "ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ" ανεγείρεται στο Φίλυρο Θεσσαλονίκης.

Για Προσφορές - Δωρεές μπορείτε να απευθύνεσθε στην "ΕΣΤΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ"